• <div><h1>BS-Teknikk AS utfører</h1><p>Rørspyling, Slamsuging, tett avløp/toalett, tømming av septik m.m</p></div>

    BS-Teknikk AS utfører

    Rørspyling, Slamsuging, tett avløp/toalett, tømming av septik m.m

Rørspyling, Slamsuging, tett avløp/toalett, septik!

Har du problemer med tett avløp fra vask, toalett, sluk eller lignende?
Avløpsledninger gror igjen over tid, dette kan være avleiringer av såpe, rust og fett. Slike avleiringer vil før eller senere skape store problemer for “flyten” i avløpet. Vi kommer gjerne på befaring og gir Dem pris på slike arbeider.

Rør-inspeksjon
Er du i tvil -kontroller dine rør !
Har du hatt mange gjentatte blokkeringer på din ledningen så vil det være fornuftig å foreta en rørinspeksjon. Rørinspeksjon av avløpsledninger er ofte viktig for å forebygge feil og mangler. En plutselig blokkering kan få uante konsekvenser og skape store skader. Normale feil på avløpsøpsledninger er -svanker med vannfylling, motfall, bruddskader -ugjevnheter i rørveggene, avleiringer, eller gjenstander som har kommet ned i avløpet. Feil på rørledninger kan skje over tid gjennom slitasje og yttre påvirkning, men feil kan også oppstå uten forvarsel.